MONITORIMI I KAMERAVE

Montimi i kamerave

Bëjm montimin dhe monitorimin (nga Qendra e kontrollit dhe vetë klienti) të kamerave bashkohore të monitorimit permanent me kamera dhe qasje proaktive në sigurimin e objekteve, bën detektimin e hershëm të kercënimit/thyerjes dhe mënjherë dërgon patrullat intervenuese për parandalim të thyerjes/vjedhjes dhe njofton Policine.

20,729 Comments