Historiku

BRAVO SECURITY është themeluar dhe regjistruar në vitin 2016, me seli qëndrore në Prishtinë, Kosovës. Ku me punën dhe përpjekjet e vazhdueshme nga menaxhmenti i saj e ka arritur qëllimin duke u licencuar si Kompani e Sigurimeve nga Ministria e punëve të Brendshme të Kosovës.
BRAVO SECURITY është e fokusuar intensivisht në shërbim të konsumatorëve dhe e tëra e bazuar në njohuritë dhe përvojën e fituar ndër vite, brenda tregut të sigurimit në Kosovë dhe mbarë saj.
Ekipi Menaxhues i BRAVO SECURITY përbëhet nga persona profesional të cilët u kanë shërbyer klientëve për 12 vite dhe me përvojë të bujshme në tregun e sigurimit si dhe të aftë në identifikimin e nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve. Idea fillestare ishte për të krijuar një kompani nga ekspertët e fushës së sigurimit e cila është kurorëzuar me sukses duke bashkuar forcat me bashkëpuntorët e vet të cilët kanë korrur suksese të një pas njëshme në fushën e sigurimit.

Kontakti

Na kontaktoni në numrat tanë të telefonit