Konkurs:

“BRAVO SECURITY” është kompani e sigurimit e cila merret me: Shitjen dhe montimin e të gjitha llojeve të paisjeve të sigurisë, sigurimin me roje fizike, monitorimin e: alarmave të thyerjes, alarmave te zjarrit, kamerave…

Për qëllime të zgjerimit të kompanisë hap vend të lirë pune për:
1.Operator të qendrës së kontrollit ( 5 vende)
2.Montues të alarmave dhe kamerave - (10 vende)
3.Roje të sigurimit themelor - (50 vende).

Kualifikimet:
Përparsi kanë të gjithë ata që posedojnë licensat përkatëse për vendin që aplikon.

Menyra e aplikimit:
Ju lutem dergoni CV se bashku me aplikacionin (që mund ta Shkarkoni linkun poshtë), në e-mail adresën: info@bravosecurity-ks.com.
Tel: 049/947-904

Në titull duhet të shkruhet pozita e punës.

Afati i aplikimit deri me: 30/05/2017

Ketu mund ta shkaroni Aplikacionin për punë ----->