SIGURIMI I OBJEKTEVE ME ROJE FIZIKE

guard-central-1

 

 
Sigurimi efikas i objekteve me punëtorë të sigurimit, brenda perimetrit të objektit, të cilët janë të uniformuar, të trajnuar dhe të licencuar, me mbështetje permanente të Qendrës së Kontrollit dhe Patrullave Intervenuese te Bravo Security.

863 Comments

Comments are closed.