Monitorimi i Alarmave të Zjarrit

Monitorimi i Alarmave të Zjarrit

Biznese të Vogla, Shtëpia dhe Banesa Private, Të gjitha shërbimet

MONITORIMI I ALARMIT KUNDËR ZJARRIT

Montorimi i Alarmave të Zjarrit

Pas montimit të alarmit në shtëpinë apo objektin tuaj ai është në vëzhgim 24/7. Në momentin që detektori i tymit apo zjarrit sinjalizon një alarm, sinjali transmetohet ne Qendren e Kontrollit të Bravo Security dhe operatorët tonë dërgojnë Patrullen Intervenuese për verifikim të gjendjes dhe njofton ekipet emergjente komunale për fikje të zjarrit dhe evitim të rreziqeve të tjera sipas rastit.